Cảm ơn quý khách đã đặt vé tại Vé xe Tốt. Quý khách có thể chuyển khoản trước để giữ chỗ tại tài khoản…