GIỚI THIỆU:

Sapatrip.vn là hệ thống dịch vụ du lịch online của công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Én Vàng, Sau đây được gọi chung là Sapatrip. Sapatrip công nhận tầm quan trọng đối với quyền riêng tư của người dùng và cũng như việc duy trì tính bảo mật thông tin do người dùng cung cấp với tư cách là người kiểm soát dữ liệu và xử lý dữ liệu có trách nhiệm.

Chính sách Bảo mật này cung cấp các phương pháp xử lý và bảo mật Thông tin Cá nhân của người dùng (được định nghĩa dưới đây) bởi Sapatrip và các chi nhánh của Sapatrip.

Chính sách Bảo mật này được áp dụng cho bất kỳ người nào (‘Người dùng’) mua, có ý định mua hoặc hỏi về bất kỳ (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ nào được cung cấp bởi Sapatrip thông qua bất kỳ kênh giao diện khách hàng nào của Sapatrip bao gồm trang web của nó, trang web dành cho thiết bị di động , ứng dụng dành cho thiết bị di động và các kênh ngoại tuyến bao gồm trung tâm cuộc gọi và văn phòng (ở đây được gọi chung là “Kênh bán hàng” ).

Đối với mục đích của Chính sách bảo mật này, bất cứ nơi nào ngữ cảnh yêu cầu “bạn” hoặc “của bạn” có nghĩa là Người dùng và thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” có nghĩa là Sapatrip. Với mục đích của Chính sách Bảo mật này, Trang web có nghĩa là (các) trang web, (các) trang dành cho thiết bị di động và (các) ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Trang web hoặc các Kênh bán hàng khác, Người dùng đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này và các nội dung ở đây. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Trang web của chúng tôi hoặc các Kênh bán hàng khác.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ (các) trang web, các trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng di động của các bên thứ ba, ngay cả khi các trang web / sản phẩm của họ được liên kết với Trang web của chúng tôi. Người dùng cần lưu ý rằng thông tin và thực tiễn về quyền riêng tư của các đối tác kinh doanh, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc các trang web khác mà Sapatrip cung cấp (các) siêu liên kết có thể khác về cơ bản với Chính sách quyền riêng tư này. Do đó, bạn nên xem lại các tuyên bố và chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào mà họ tương tác.

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận Người dùng của bạn với Sapatrip và tất cả các điều khoản viết hoa được sử dụng, nhưng không được định nghĩa khác ở đây, sẽ có nghĩa tương ứng như được quy định trong Thỏa thuận Người dùng.

NGƯỜI DÙNG BÊN NGOÀI GIỚI HẠN ĐỊA LÝ CỦA VIỆT NAM

Xin lưu ý rằng dữ liệu được chia sẻ với Sapatrip sẽ được xử lý chủ yếu ở Việt Nam và các khu vực pháp lý khác, nơi một bên thứ ba do Sapatrip tham gia có thể xử lý dữ liệu thay mặt cho Sapatrip. Bằng cách đồng ý với chính sách này, bạn đang cung cấp cho Sapatrip sự đồng ý rõ ràng của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho (các) mục đích được xác định trong chính sách này. Các quy định bảo vệ dữ liệu ở Việt Nam hoặc các khu vực pháp lý khác được đề cập ở trên có thể khác với các quy định của quốc gia bạn cư trú.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình xử lý dữ liệu của mình và muốn rút lại sự đồng ý của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách gửi thư tới email sau: envangjsc.lienhe@gmail.com. Tuy nhiên, nếu việc xử lý dữ liệu như vậy là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ cho bạn, thì chúng tôi có thể không thể phục vụ hoặc xác nhận đặt chỗ của bạn sau khi bạn rút lại sự đồng ý. Ví dụ: nếu bạn muốn đặt bất kỳ gói kỳ nghỉ nào trong các chuyến khởi hành cố định (đặt phòng theo nhóm), thì thông tin cá nhân nhất định của bạn như chi tiết liên lạc, giới tính, sở thích ăn uống, lựa chọn phòng, bất kỳ tình trạng sức khỏe nào có thể cần được chú ý cụ thể hoặc cơ sở vật chất, v.v. có thể phải được chúng tôi chia sẻ với các nhà cung cấp của chúng tôi ở mỗi địa điểm bạn sẽ ở, và họ có thể xử lý thêm thông tin này để đưa ra những sắp xếp phù hợp cho bạn trong kỳ nghỉ.

Việc bạn rút lại sự đồng ý của bạn để chúng tôi xử lý thông tin của bạn có thể:

 • Hạn chế nghiêm trọng khả năng của chúng tôi trong việc phục vụ bạn đúng cách và trong trường hợp đó, chúng tôi có thể phải từ chối hoàn toàn việc đặt chỗ.
 • Hạn chế một cách bất hợp lý chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ của bạn (nếu đặt chỗ đã được thực hiện), điều này có thể ảnh hưởng thêm đến chuyến đi của bạn hoặc có thể buộc chúng tôi phải hủy đặt chỗ của bạn.

LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA NÓ

Thông tin chi tiết dưới đây được thu thập để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ do bạn chọn và cũng để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý cũng như nghĩa vụ của chúng tôi đối với các bên thứ ba theo Thỏa thuận người dùng của chúng tôi.

“Thông tin Cá nhân” của Người dùng sẽ bao gồm thông tin được Người dùng chia sẻ và được chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

Đăng ký trên Trang web: Thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc đăng ký trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về danh tính cá nhân của bạn như tên, giới tính, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tuổi tác, v.v., các chi tiết liên hệ của bạn như email của bạn địa chỉ, địa chỉ bưu điện, số khách hàng thường xuyên, số điện thoại (di động hoặc cách khác) và / hoặc số fax. Thông tin này cũng có thể bao gồm các thông tin như chi tiết ngân hàng của bạn (bao gồm cả thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ) và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến thu nhập và / hoặc lối sống của bạn; thông tin thanh toán lịch sử thanh toán vv (như bạn đã chia sẻ).

Thông tin khác: Chúng tôi cũng thu thập một số thông tin và tài liệu khác bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Lịch sử giao dịch (ngoài chi tiết ngân hàng) về các hoạt động thương mại điện tử, hành vi mua hàng của bạn.
 • Tên người dùng, mật khẩu, địa chỉ email và thông tin liên quan đến bảo mật khác được bạn sử dụng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu do bạn hoặc bên thứ ba tạo và bạn muốn lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như tệp hình ảnh, tài liệu, v.v.
 • Dữ liệu có sẵn trong miền công cộng hoặc nhận được từ bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm các kênh truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cá nhân hoặc phi cá nhân từ các kênh truyền thông xã hội được liên kết của bạn (như tên, địa chỉ email, danh sách bạn bè, ảnh hồ sơ hoặc bất kỳ thông tin nào khác được phép nhận theo cài đặt tài khoản của bạn) như một phần của thông tin tài khoản của bạn.
 • Thông tin liên quan đến bất kỳ (những) khách du lịch nào khác mà bạn thực hiện đặt phòng thông qua tài khoản Sapatrip đã đăng ký của bạn. Trong trường hợp đó, bạn phải xác nhận và tuyên bố rằng mỗi khách du lịch khác đã thực hiện đặt phòng, đã đồng ý tiết lộ thông tin mà bạn chia sẻ cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.
 • Nếu bạn yêu cầu Sapatrip cung cấp các dịch vụ liên quan đến thị thực, thì bản sao hộ chiếu, bản sao kê ngân hàng, bản gốc của các mẫu đơn, ảnh và bất kỳ thông tin nào khác có thể được các cơ quan /đại sứ quán tương ứng yêu cầu để xử lý đơn xin thị thực của bạn.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN:

Thông tin Cá nhân được thu thập có thể được sử dụng theo cách sau:

Trong khi đặt chỗ;

Trong khi đặt chỗ, chúng tôi có thể sử dụng Thông tin cá nhân bao gồm, chi tiết thanh toán bao gồm tên chủ thẻ, số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (ở dạng mã hóa) với ngày hết hạn, chi tiết ngân hàng, chi tiết ví, v.v. như đã chia sẻ và được bạn cho phép lưu trữ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của danh sách khách du lịch có sẵn trong hoặc được liên kết với tài khoản của bạn. Thông tin này được trình bày cho Người sử dụng tại thời điểm thực hiện đặt phòng để giúp bạn có thể hoàn thành việc đặt chỗ của mình một cách nhanh chóng.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin cá nhân của bạn vì một số lý do bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • xác nhận đặt chỗ của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng;
 • Giữ cho bạn thông báo về tình trạng giao dịch;
 • Gửi xác nhận đặt phòng qua email, sms hoặc Whatsapp hoặc bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào khác;
 • Gửi bất kỳ thông tin cập nhật hoặc thay đổi nào đối với (các) đặt chỗ của bạn;
 • Cho phép dịch vụ khách hàng của chúng tôi liên hệ với bạn, nếu cần;
 • Tùy chỉnh nội dung của trang web, trang di động và ứng dụng di động của chúng tôi;
 • Yêu cầu đánh giá sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ cải tiến nào khác;
 • Gửi (các) tin nhắn xác minh hoặc (các) email;
 • Xác thực / xác thực tài khoản của bạn và để ngăn chặn bất kỳ sự lạm dụng hoặc lạm dụng nào.
 • Liên hệ với bạn vào ngày sinh nhật / ngày kỷ niệm của bạn để đưa ra một món quà hoặc ưu đãi đặc biệt.

Khảo sát;

Chúng tôi coi trọng ý kiến ​​và nhận xét từ Người dùng của chúng tôi và thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Việc tham gia vào các cuộc khảo sát này là hoàn toàn không bắt buộc. Thông thường, thông tin nhận được được tổng hợp và sử dụng để cải thiện Trang web, các Kênh bán hàng khác, dịch vụ và để phát triển nội dung, tính năng và chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho các thành viên dựa trên kết quả của các cuộc khảo sát. Danh tính của những người tham gia khảo sát là ẩn danh trừ khi có quy định khác trong khảo sát.

Khuyến mãi, Nghiên cứu và Chương trình Tiếp thị;

Các chương trình khuyến mãi, nghiên cứu và tiếp thị giúp chúng tôi xác định sở thích của bạn, phát triển các chương trình và cải thiện trải nghiệm người dùng. Sapatrip thường xuyên tài trợ các chương trình khuyến mãi để mang đến cho Người dùng cơ hội giành được các giải thưởng lớn liên quan đến du lịch và đi lại. Thông tin Cá nhân được chúng tôi thu thập cho các hoạt động đó có thể bao gồm thông tin liên hệ và câu hỏi khảo sát. Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân đó để thông báo cho người chiến thắng cuộc thi và thông tin khảo sát để phát triển các chương trình khuyến mãi và cải tiến sản phẩm. Với tư cách là Người dùng đã đăng ký, đôi khi bạn cũng sẽ nhận được thông tin cập nhật từ chúng tôi về doanh số bán vé trong khu vực của bạn, ưu đãi đặc biệt, dịch vụ Sapatrip mới, các mục đáng chú ý khác (như tiết kiệm và lợi ích về vé máy bay, đặt phòng khách sạn, gói kỳ nghỉ, cho thuê xe hơi và các dịch vụ du lịch khác ) và các chương trình tiếp thị.

Ngoài ra, bạn có thể mong muốn nhận được email tiếp thị định kỳ, bản tin và các chương trình khuyến mãi độc quyền cung cấp các ưu đãi đặc biệt.

Đôi khi, chúng tôi có thể thêm hoặc nâng cao các dịch vụ có sẵn trên Trang web. Trong phạm vi các dịch vụ này được bạn cung cấp và sử dụng, chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân mà bạn cung cấp để hỗ trợ (các) dịch vụ được yêu cầu. Ví dụ: nếu bạn gửi email cho chúng tôi kèm theo câu hỏi, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email, tên, tính chất của câu hỏi, v.v. để trả lời câu hỏi của bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu trữ Thông tin Cá nhân đó để hỗ trợ chúng tôi làm cho Trang web trở nên tốt hơn và dễ sử dụng hơn cho Người dùng của chúng tôi.

Đôi khi,Sapatrip có thể tung ra các chương trình thưởng theo cách mà người dùng có thể giành được các phần thưởng liên quan đến du lịch hoặc các phần thưởng khác. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để ghi danh bạn vào chương trình phần thưởng và trạng thái tương tự sẽ hiển thị mỗi khi bạn đăng nhập vào Trang web. Tùy thuộc vào chương trình phần thưởng, mỗi khi bạn giành được phần thưởng,Sapatrip có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, bên thứ ba sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành phần thưởng cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chọn không tham gia các chương trình phần thưởng đó bằng cách viết thư cho chúng tôi. Đối với các mục đích khác nhau như phát hiện gian lận, cung cấp đặt phòng bằng tín dụng, v.v., đôi khi chúng tôi có thể xác minh thông tin của khách hàng trên cơ sở chọn lọc, bao gồm cả thông tin tín dụng của họ. Ngoài ra, Sapatrip có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn.

CHÚNG TÔI GIỮ ĐƯỢC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN BAO LÂU?

Sapatrip sẽ lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trên các máy chủ của mình miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được liệt kê trong chính sách này. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu giữ Thông tin Cá nhân của bạn trong thời gian dài hơn, chẳng hạn như khi chúng tôi buộc phải làm như vậy theo bất kỳ yêu cầu pháp lý, quy định, thuế hoặc kế toán nào.

Khi dữ liệu cá nhân của bạn không còn được yêu cầu, chúng tôi sẽ đảm bảo dữ liệu đó được xóa hoặc lưu trữ an toàn theo cách có nghĩa là doanh nghiệp sẽ không còn sử dụng dữ liệu đó nữa.

COOKIES VÀ DỮ LIỆU PHIÊN BẢN

COOKIES:

Sapatrip sử dụng cookie để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Trang web và các quảng cáo có thể được hiển thị. Việc sử dụng cookie của Sapatrip tương tự như của bất kỳ công ty trực tuyến có uy tín nào khác.

Cookie là những mẩu thông tin nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị. Cookie cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn và hiệu quả hơn. Cookie cũng cho phép dễ dàng truy cập, bằng cách đăng nhập bạn mà không cần phải nhập tên đăng nhập của bạn mỗi lần (chỉ cần mật khẩu của bạn); chúng tôi cũng có thể sử dụng các cookie đó để hiển thị bất kỳ (các) quảng cáo nào cho bạn khi bạn đang ở trên Trang web hoặc để gửi cho bạn các đề nghị (hoặc các email tương tự – miễn là bạn không chọn không nhận các email như vậy) tập trung vào các điểm đến có thể là của bạn quan tâm.

Một cookie cũng có thể được đặt bởi các máy chủ quảng cáo của chúng tôi hoặc các công ty quảng cáo bên thứ ba. Những cookie như vậy được sử dụng cho mục đích theo dõi hiệu quả của quảng cáo do chúng tôi phân phát trên bất kỳ trang web nào và cũng để sử dụng thống kê tổng hợp về các lượt truy cập của bạn vào Trang web để cung cấp quảng cáo trên Trang web hoặc bất kỳ trang web nào khác về các dịch vụ có thể tiềm năng quan tâm đến bạn. Các công ty quảng cáo bên thứ ba hoặc nhà cung cấp quảng cáo cũng có thể sử dụng công nghệ được sử dụng để đo lường hiệu quả của quảng cáo. Tất cả những thông tin đó là ẩn danh. Thông tin ẩn danh này được thu thập thông qua việc sử dụng thẻ pixel, đây là một công nghệ tiêu chuẩn của ngành và được sử dụng bởi tất cả các trang web lớn. Họ có thể sử dụng thông tin ẩn danh này về những lần bạn truy cập vào Trang web để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Không có thông tin cá nhân nào được thu thập trong quá trình này. Thông tin được thu thập trong quá trình này là ẩn danh và không liên kết các hành động trực tuyến với Người dùng

Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie. Tất nhiên, bằng cách thay đổi các tùy chọn trên trình duyệt web của bạn hoặc sử dụng các chương trình phần mềm nhất định, bạn có thể kiểm soát cách thức và liệu cookie có được trình duyệt của bạn chấp nhận hay không. Sapatrip hỗ trợ quyền của bạn để chặn bất kỳ hoạt động Internet không mong muốn nào, đặc biệt là của các trang web vô đạo đức. Tuy nhiên, việc chặn cookie Sapatrip có thể vô hiệu hóa một số tính năng nhất định trên Trang web và có thể cản trở trải nghiệm liền mạch để mua hoặc sử dụng các dịch vụ nhất định có sẵn trên Trang web. Xin lưu ý rằng có thể chặn hoạt động cookie từ các trang web nhất định trong khi cho phép cookie từ các trang web mà bạn tin tưởng.

Ghi nhật ký tự động dữ liệu phiên:

Mỗi khi bạn truy cập Trang web, dữ liệu phiên của bạn sẽ được ghi lại. Dữ liệu phiên có thể bao gồm các khía cạnh khác nhau như địa chỉ IP, hệ điều hành và loại phần mềm trình duyệt đang được sử dụng và các hoạt động do Người dùng thực hiện khi ở trên Trang web. Chúng tôi thu thập dữ liệu phiên vì nó giúp chúng tôi phân tích lựa chọn của Người dùng, kiểu duyệt web bao gồm tần suất truy cập và thời lượng mà Người dùng đăng nhập. Nó cũng giúp chúng tôi chẩn đoán sự cố với máy chủ của mình và cho phép chúng tôi quản trị hệ thống của mình tốt hơn. Thông tin nói trên không thể xác định cá nhân của bất kỳ Người dùng nào. Tuy nhiên, có thể xác định được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của Người dùng và vị trí địa lý gần đúng của điểm kết nối của Người dùng thông qua dữ liệu phiên ở trên.

CÁCH THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẺ

Nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp:

Thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ cuối như khách sạn, nhà cung cấp dịch vụ xe buýt, dịch vụ cho thuê taxi, đường sắt hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào khác chịu trách nhiệm thực hiện việc đặt vé của bạn. Bạn có thể lưu ý rằng trong khi đặt chỗ với Sapatrip, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp đã nêu. Cần lưu ý rằng Sapatrip không cho phép nhà cung cấp dịch vụ cuối sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ (các) mục đích nào khác, ngoại trừ việc thực hiện phần dịch vụ của họ. Tuy nhiên, cách các nhà cung cấp dịch vụ / nhà cung cấp nói trên sử dụng thông tin được chia sẻ với họ nằm ngoài tầm kiểm soát và kiểm soát của Sapatrip khi họ xử lý Thông tin cá nhân với tư cách là người kiểm soát dữ liệu độc lập, và do đó chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về điều này.

Sapatrip không bán hoặc cho thuê tên khách hàng cá nhân hoặc Thông tin cá nhân khác của Người dùng cho bên thứ ba ngoại trừ việc chia sẻ thông tin đó với các đối tác kinh doanh / liên minh của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp được chúng tôi tham gia để cung cấp các dịch vụ giới thiệu khác nhau và để chia sẻ các lợi ích khuyến mại và các lợi ích khác cho chúng tôi khách hàng theo thời gian dựa trên lịch sử đặt phòng của họ với chúng tôi.

Các công ty trong cùng nhóm;

Vì lợi ích của việc cải thiện cá nhân hóa và hiệu quả dịch vụ, chúng tôi có thể, trong các trường hợp được kiểm soát và bảo mật, chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các đơn vị liên kết hoặc liên kết của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau, cả liên quan đến giải trí và du lịch, mà bạn có thể quan tâm; hoặc giúp chúng tôi giải quyết các câu hỏi và yêu cầu của bạn liên quan đến đặt phòng của bạn.

Nếu tài sản của Sapatrip được mua, thông tin khách hàng của chúng tôi cũng có thể được chuyển cho bên mua tùy thuộc vào bản chất của việc mua lại đó. Ngoài ra, là một phần của việc mở rộng / phát triển / tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, nếu chúng tôi quyết định bán / chuyển nhượng / chuyển nhượng hoạt động kinh doanh của mình, bất kỳ phần nào trong đó, bất kỳ công ty con nào của chúng tôi hoặc bất kỳ đơn vị kinh doanh nào, thì đó là một phần của việc tái cấu trúc đó thực hiện thông tin khách hàng bao gồm Thông tin cá nhân được thu thập ở đây sẽ được chuyển giao tương ứng.

Đối tác kinh doanh và bên thứ ba xuất hiện;

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân đã lọc nhất định cho các chi nhánh công ty hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người có thể liên hệ với khách hàng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, có thể bao gồm các sản phẩm / dịch vụ miễn phí hoặc trả phí, giúp khách hàng có trải nghiệm du lịch tốt hơn hoặc tận dụng những lợi ích nhất định dành riêng cho khách hàng của Sapatrip. Ví dụ về các đối tác như vậy là các tổ chức cung cấp thẻ tín dụng đồng thương hiệu, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm chống mất ví, thẻ ngân hàng hoặc thông tin nhạy cảm tương tự, v.v. Nếu bạn chọn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như vậy do các đối tác kinh doanh của chúng tôi cung cấp, các dịch vụ được cung cấp như vậy sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ tương ứng.

Sapatrip có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà Sapatrip có thể tham gia để thực hiện một số nhiệm vụ thay mặt cho mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nền tảng xử lý thanh toán, lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân không thể nhận dạng của Người dùng ở dạng tổng hợp hoặc ẩn danh để xây dựng các dịch vụ trực tuyến chất lượng cao hơn, hữu ích hơn bằng cách thực hiện phân tích thống kê về các đặc điểm và hành vi chung của khách hàng và khách truy cập của chúng tôi cũng như đo lường nhân khẩu học và sở thích liên quan đến các lĩnh vực cụ thể của Trang mạng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thống kê ẩn danh dựa trên dữ liệu này cho các nhà cung cấp, nhà quảng cáo, chi nhánh và các đối tác kinh doanh hiện tại và tiềm năng khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp đó để thông báo cho các bên thứ ba này về số lượng người đã xem và nhấp vào các liên kết đến trang web của họ. Bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi thu thập và chúng tôi có thể sử dụng ở định dạng tổng hợp đều là tài sản của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng nó, theo quyết định của riêng mình và không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn,

Đôi khi, Sapatrip sẽ thuê một bên thứ ba để nghiên cứu thị trường, khảo sát, v.v. và sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho các bên thứ ba này để sử dụng liên quan đến các dự án này. Thông tin (bao gồm cookie tổng hợp và thông tin theo dõi) mà chúng tôi cung cấp cho các bên thứ ba, đối tác liên minh hoặc nhà cung cấp được bảo vệ bởi các thỏa thuận bảo mật và thông tin đó chỉ được sử dụng để hoàn thành dự án cụ thể và tuân thủ các quy định hiện hành.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngoài các trường hợp được mô tả ở trên, Sapatrip có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của Người dùng nếu được yêu cầu:

 • Theo luật, được yêu cầu bởi bất kỳ cơ quan thực thi nào để điều tra, theo lệnh của tòa án hoặc tham chiếu đến bất kỳ quy trình pháp lý nào;
 • Để tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi;
 • Đối với (các) thực hiện kiểm toán và tuân thủ quy định, nội bộ và
 • Để bảo mật hệ thống của chúng tôi; hoặc là
 • Để thực thi hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi về Sapatrip hoặc bất kỳ hoặc tất cả các chi nhánh, cộng sự, nhân viên, giám đốc hoặc viên chức của nó hoặc khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ Thông tin Cá nhân của (các) Người dùng là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc mang tính pháp lý hành động chống lại ai đó có thể đang gây ra sự can thiệp vào các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, cho dù cố ý hay cách khác, hoặc khi bất kỳ ai khác có thể bị tổn hại bởi các hoạt động đó.

Việc tiết lộ và lưu trữ như vậy có thể diễn ra mà bạn không biết. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tiết lộ và lưu trữ đó.

NỘI DUNG ĐƯỢC NGƯỜI DÙNG TẠO

Sapatrip cung cấp một tùy chọn để người dùng đăng trải nghiệm của họ bằng cách đánh giá, xếp hạng và các câu hỏi thăm dò chung. Khách hàng cũng có tùy chọn đăng câu hỏi trên dịch vụ do Sapatrip cung cấp hoặc đăng câu trả lời cho các câu hỏi do người dùng khác đưa ra. Sapatrip cũng có thể thuê một bên thứ ba để liên hệ với bạn và thu thập phản hồi về việc đặt phòng gần đây của bạn với Sapatrip. Mặc dù việc tham gia vào quá trình phản hồi hoàn toàn là tùy chọn, bạn vẫn có thể nhận được email, thông báo (ứng dụng, sms, Whatsapp hoặc bất kỳ dịch vụ nhắn tin nào khác) để bạn chia sẻ (các) đánh giá của mình, trả lời các câu hỏi do người dùng khác đăng hoặc a. Các bài đánh giá có thể được viết hoặc ở dạng video. Các đánh giá được viết hoặc đăng cũng có thể hiển thị trên các nền tảng liên quan đến du lịch hoặc du lịch khác.

UGC mà Sapatrip thu thập có thể thuộc các loại sau:

 • Đánh giá và xếp hạng
 • Câu hỏi và câu trả lời
 • Thu thập dữ liệu nguồn đám đông (câu hỏi thăm dò ý kiến).

Mỗi Người dùng đăng bài đánh giá hoặc xếp hạng, Hỏi & Đáp, ảnh sẽ có một hồ sơ mà Người dùng khác có thể truy cập. Những người dùng khác có thể xem số lượng chuyến đi, các bài đánh giá đã viết, các câu hỏi được hỏi và trả lời và các bức ảnh đã đăng.

LÀM THẾ NÀO BẠN CÓ THỂ CHỌN KHÔNG NHẬN CÁC E-MAIL KHUYẾN MÃI CỦA CHÚNG TÔI?

Đôi khi bạn sẽ nhận được email cập nhật từ chúng tôi về việc bán vé trong khu vực của bạn, các ưu đãi đặc biệt, các dịch vụ Sapatrip mới và các mục đáng chú ý khác. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy những cập nhật này thú vị và nhiều thông tin. Nếu bạn không muốn nhận chúng, vui lòng nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” hoặc làm theo hướng dẫn trong mỗi email.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN?

Tất cả các khoản thanh toán trên Trang web đều được bảo mật. Điều này có nghĩa là tất cả Thông tin Cá nhân bạn cung cấp được truyền bằng cách sử dụng mã hóa TLS (Bảo mật tầng truyền tải). TSL là một hệ thống mã hóa đã được chứng minh cho phép trình duyệt của bạn tự động mã hóa hoặc xáo trộn dữ liệu trước khi bạn gửi cho chúng tôi. Trang web có các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ việc mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Bất cứ khi nào bạn thay đổi hoặc truy cập thông tin tài khoản của mình, chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Khi thông tin của bạn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt, bảo vệ thông tin đó khỏi bị truy cập trái phép.

RÚT SỰ ĐỒNG Ý VÀ CHO PHÉP

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình để gửi bất kỳ hoặc tất cả Thông tin Cá nhân hoặc từ chối cung cấp bất kỳ quyền nào trên Trang web của mình như được đề cập ở trên vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp, bạn chọn làm như vậy thì quyền truy cập của bạn vào Trang web có thể bị hạn chế hoặc chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email tới Envangjsc.lienhe@gmail.com

QUYỀN CỦA BẠN QUA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn có thể truy cập Thông tin cá nhân của mình từ tài khoản người dùng của bạn với Sapatrip. Bạn cũng có thể sửa thông tin cá nhân của mình hoặc xóa thông tin đó (ngoại trừ một số trường bắt buộc) khỏi tài khoản người dùng của bạn trực tiếp. Nếu bạn không có một tài khoản người dùng như vậy, thì bạn viết thư tới Envangjsc.lienhe@gmail.com

ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ GIAO DỊCH VỚI SAPATRIP

Bạn phải đủ 18 tuổi để giao dịch trực tiếp với Sapatrip và cũng phải đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật theo thời gian để phù hợp với các yêu cầu pháp lý, kinh doanh và khách hàng khác nhau. Chúng tôi sẽ thông báo hợp lệ cho người dùng nếu có thể cần thiết.

Bạn luôn có thể gửi những thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật này qua email cho chúng tôi theo địa chỉ Envangjsc.lienhe@gmail.com . Sapatrip sẽ cố gắng trả lời tất cả các mối quan tâm và thắc mắc hợp lý.

Mời quý bạn đọc, khách hàng tham gia các kênh của chúng tôi trên mạng xã hội để cập nhật các tin tức du lịch Sapa từ cộng đồng bản địa.

Group Facebook : Sapa Trip Review , Fanpage : Sapatrip.vn , Youtube : Sapa trip Review .